AJ VAŠE DVE PERCENTÁ POMÔŽU


Zákon umožňuje poskytnúť až dve percentá z dane z príjmov a to tak fyzických, ako aj právnických osôb.


DAJ HLAS SVOJIM DANIAM!
AKO?
Cez dve percentá.
ČO SÚ DVE %?
Sú to peniaze, ktoré musíte odviesť štátu tak či tak. No Vy sami môžete rozhodnúť, na čo budú použité. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.
AKO SA ROZHODNÚŤ?
Vyberte si organizáciu, ktorej dôverujete a viete, že ich činnosť pomáha zlepšovať Vaše žitie, meniť priestor okolo Vás k lepšiemu, alebo sa Vám jednoducho páčia jej aktivity. Poukážte jej svoje dane v daňovom priznaní.
KTO SME MY?
Sme tu pre Vás od roku 1999
Pracujeme na sídliskách aj v v malých komunitách, na lokálnej aj regionálnej úrovni
Bojujeme za hodnoty tolerancie, slušnosti a ľudskosti v našej spoločnosti
Pomáhame ľuďom stretávať sa. Počas diskusií, podujatí, fór, aj v občianskych aj komunitných centrách.
Pomáhame občanom presadiť svoj hlas a nechať sa počuť tam, kde zdanlivo nie je vôľa počúvať.
Aj vďaka nám existujú projekty ako Nie v našom meste, Human Fórum, Občianske centrum OKO, Portál Ideová Banka, Európska škola komunitného organizovania, Lokál Fórum, a iné…
Spolupodieľame sa na kampaniach, vzdelávacích programoch a zmene k lepšiemu.
Čomu sa ďalej venujeme nájdete v sekcii programy (prelink), na našej facebookovej stránke (prelink) alebo sa opýtajte priamo našich kolegov či kolegýň či našich známych (prelink).
AKO môžem svoje dve percentá poukázať?
Som živnostník alebo živnostníčka (FYZICKÁ OSOBA)
Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane* – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, ak ste v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín alebo žiadne. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2017 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
*až 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Sme firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)
Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.*
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2017 na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
*Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Naopak, pokiaľ právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
Som zamestnaný/zamestnaná
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € *
Údaje o nás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
*3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste nám poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
NAŠE ÚDAJE
Obchodné meno (názov): Centrum komunitného organizovania
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Námestie  mládeže 587/17, 96001 Zvolen
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35988509
Pre bližšie informácie navštívte prosím http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ alebo sa na nás priamo obráťte.