Komunitné organizovanie

KOMUNITNÉ ORGANIZOVANIE

Komunitné organizovanie je naďalej nosnou témou fungovania organizácie. Na základe podpory z niekoľkých nadačných a grantových schém, ako aj silného lokálneho fundraisingu, bolo CKO schopné v roku 2017 pokračovať v práci komunitného organizovania vo Zvolene, na sídlisku Zvolen Západ. Hlavné výstupy práce KO na tomto sídlisku sú:

  • usporiadanie eventov ako Deň sídliska, Týždeň občianskej participácie, Západniarsky bál, Detská konferencia
  • navýšenie lokálneho fundraisingu
  • hosťovanie medzinárodných deleacií z Nemecka, Bulharska, Poľska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a iných

K lokalite vo Zvolene pribudli aj ďalších 5 lokalít v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bzovíku, Dobrej Nive a Jeľšave koncentrujúce sa na prevažne na prácu s rómskou menšinou a prepájacie aktivity s majoritou.  Za najväčšie úspechy je treba považovať:

  • vytvorenie ženských a mládežníckych iniciatív”
  • začaté kampane: (bývanie, detská dochádzka, smeti, polícia)
  • usporiadanie kultúrnych akcií a vzdelávacích akcií (Živé knižnice, Mikuláš a pod.)

NOVINKY

BLOGY