nie v našom meste

nie v našom meste

nie v našom meste

nie v našom meste

NIE V NAŠOM MESTE (NIOT)

NIE V NAŠOM MESTE je otvorenou platformou Banskobystričanov,  ktorí sa usilujú o podporu a rozvoj tolerancie v meste. Veria, že Banská Bystrica je miestom pre život, kde obyvatelia zdieľajú a chránia hodnoty ľudskosti pred násilím a nenávisťou.

Rešpektujúc rôznorodosť názorov, platform podporuje spoluprácu a budovanie komunity cez posilňovanie týchto hodnôt: úcta, solidarita, zodpovednosť, spolupatričnosť, tolerancia, čestnosť a múdrosť.

Platforma vyjadruje taktiež nesúhlas s tým, aby odpoveďou na súčasnú politickú a hospodársku situáciu bolo ticho a aby sa extrémistické názory stali spoločnosťou tolerované a  akceptované.  Ticho nie je správnou odpoveďou na nenávisť a násilie.

V roku 2016 a 2017 sa platforma dostala do štádia, kedy bolo potrebné efektívne systematizovať doposiaľ zrealizovanú agendu boja proti extrémizmu a radikalizácii, pričom medzi hlavné aktivity a priority platformy patria tieto podprogramy:

KOMUNITA sa zameriava na prácu v rómskych komunitách prostredníctvom komunitného organizovania.

ZMENA je o prehlbovaní spolupráce s mestskou samosprávou v oblasti prevencie a deradikalizácie.

VZDELÁVANIE (Školy za demokraciu a práca v 15tich školách v BBSK) mladých ľudí, najmä stredoškolákov/čok prostredníctvom zaujímavých a netradičných vzdelávacích metód o demokracii a ľudských právach.

MOBILIZÁCIA všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a zastaviť radikalizáciu slovenskej spoločnosti.

HLAVNÉ PODUJATIA PLATFORMY NIE V NAŠOM MESTE:

HUMAN FÓRUM je konferencia o ľudských právach, demokracii a nebezpečenstve extrémizmu. V roku 2017 sa pripravoval už jej 4.ročník. Doposiaľ na Human fóre vystúpili osobnosti ako Jana Dubovcová, Michal Havran, Nick Thorpe, Paul Sheridan, ale aj Daniel Pastirčák či Peter Terem.

EMBARGO FESTIVAL je týždennou akciu pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom v máji, ktorú spája angažované divadlo, film a diskusie.

POCTA ĽUDSKOSTI je umelecký happening, ktorý platforma Nie v našom meste organizuje pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv. Doposiaľ na ňom vystúpili umelci ako Andrej Šeban, Chasidské piesne, Sendreiovci, Chalani z Chatrče, detský súbor Superrar alebo izraelské zoskupenie Lola Marsh.

NOVINKY

BLOGY