Občianske centrum OKO

Občianske centrum OKO

OBČIANSKE CENTRUM OKO

OKO je pilotným projektom vo Zvolene, pričom podobné centrá úspešne fungujú v iných slovenských mestách. Zriaďovateľom občianskeho centra je Centrum komunitného organizovania (CKO), ktoré sa opiera o partnerskú spoluprácu s Mestom Zvolen a so Základnou školou Námestie mládeže. Mesto Zvolen podporilo projekt finančne a odbornou asistenciou. Centrum sa nachádza v priestoroch ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene, na prízemí pavilóna D.

Projekt občianskeho centra sa od otvorenia v roku 2014 zastabilizoval a stal sa príkladom dobrej praxe aj pre iné mestá. Spolupráca medzi občianskym sektorom a samosprávou nie len pokračuje, ale aj stavia na úspechoch a experti a expertky OKO/CKO posúvajú svoje znalosti ako mentori a mentorky mimo okresu, dokonca aj mimo Slovenska.

NOVINKY

BLOGY