Občianske centrum OKO


Projekt sídliskového občianskeho centra je pilotným a zároveň pre rok 2016 jediným projektom takéhoto druhu vo Zvolene. Jeho komunitno-občiansky charakter z neho robí unikátne miesto, kde ľudia rozvíjajú svoju občianskosť a zároveň podporujú rozvoj svojej komunity, spoznávajú ju, stretávajú sa s ostatnými občanmi a prinášajú na sídlisko revitalizujúci duch občianskeho rastu miesta, kde žíjú.

Projekt sa vo svojich začiatkoch opieral o podporu komunity  a občanov žijúcih na sídlisku Zvolen – Západ pomocou terénnej práce OI Zvolen – Západ, ktorá dlhodobo monituruje potreby Západniarov. Z prieskumu vzišla potreba vytvoriť miesto pre občanov, ktoré by slúžilo na uspokojenie sociálno-spoločenského centra pre každého.

Takýmto spôsobom sa  v roku 2015 a 2016, za podpory Mesta Zvolen, postupne vyprofilovalo z Občianskeho centra OKO priestor, kam sa ľudia naučili chodiť na pravidelné vzdelávacie, osvetové, či pohybové aktivity, ale  aj nepravidelné a tzv. AD HOC akcie ako tématické stretnutia, celodenné workshopy a pohybové aktivity, prednášky, koncerty, posedenia, oslavy, konferencie, tréningy a pod.

Mesto tak podporou tohto projektu pomohlo dotvoriť priestor, ktorý zásadne ovplyvňuje dianie na sídlisku a svojimi aktivitmi a pôsobnosťou presahuje svoju lokálnu činnosť na celomestskú a regionálnu. Zároveň sa zvyšuje kredit mesta ako spoľahlivého partnera, ktorý chce investovať do komunitného sektora a pomoci svojim občanom v seba rozvoji.  Mesto Zvolen sa tak stáva modernou a inšpirujúcou samosprávou, ktorá preberá príklady dobrej praxe zo zahranićia a ďalej motivuje iné, slovenské mestá.

Projekt je taktiež v súlade so strategickými dokumentami mesta, ako PHSR ZV 2014-2020 a konrkétne v opatreniach 2.3.1, 2.4.1 a 5.1.1.

Sanja Nikolov - Koordinátorka OKOKoordinátorka OKO

Sanja Nikolov

e-Mail: sanja@cko.sk

  Novinky


  Deň sídliska na Západe
  Deň sídliska na Západe
  6. júna 2017

  Tradičná akcia občianskej iniciatívy Zvolen – Západ spoločne s CKO a ďalšími partnermi...

  Continue reading →

  3.ročník Maratónu ženskej duše v OC OKO
  3.ročník Maratónu ženskej duše v OC OKO
  19. mája 2017

  Už v sobotu 27.5.2017 sa môžeme všetci tešiť na v poradí 3.ročník výnimočnej...

  Continue reading →

  Diskusia o kvalite života vo Zvolene
  Diskusia o kvalite života vo Zvolene
  11. februára 2017

  16.2 o 17.00 bude v našom Občianskom centre OKO prebiehať diskusia pod názvom...

  Continue reading →

  Zbierka pre Ukrajincov v tábore v Opatovskej Novej Vsi
  Zbierka pre Ukrajincov v tábore v Opatovskej Novej Vsi
  2. novembra 2016

  OC OKO v spolupráci s Ukraine Slovakia SOS, ktoré je nositeľom myšlienky, organizujú...

  Continue reading →