Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
United States Conference of Catholic Bishops
Kľúčové slová
De-radikalizačné aktivity, Networking

Popis projektu

Not In Our Town

United States Conference of Catholic Bishops
2015 – súčasnosť

Projekt nadviazal na úspešný pilotný pokus z roku 2014, pričom CKO pripojilo do svojich bežiacich aktivít ďalších dvoch partnerov z Banskej Bystrice – združenie Saleziánov DOMKA a rómske občianske združenie Nádej deťom. Projekt teda naďalej podporoval pôvodné aktivity platformy Not In Our Town, avšak rozšíril ich aj o prepájanie mostov medzi majoritnou spoločnosťou a menšinovou rómskou komunitou na jednej strane a na druhej strane taktiež o znižovanie medzigeneračných rozdielov.