Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Europe for Citizens (Active Civil Society in Europe)
Kľúčové slová
Civic participation in decision making processes

Popis projektu

Action and Reflection for Engaged Citizens

Europe for Citizens (Active Civil Society in Europe)
2011 – 2013

Projekt, ktorý mal 5 partnerov (Slovensko, Rumunsko, Belgicko, Nemecko a Poľsko) mal vo svojom zámere venovať sa otázke, ako zapájať občanov do rozhodovacích procesov, ako určiť potenciálnych partnerov pri týchto procesoch a ako bojovať proti občianskej nespravodlivosti v komunitách.