Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Erasmus+
Kľúčové slová
Networking, Profesionalizácia komunitných organizátorov

Popis projektu

Európske školy komunitného organizovania

Erasmus+, Key Action 2 – Strategické partnerstvá

2015 – 2018

Projekt nadväzuje na úspešné partnerské projekty z minulosti, ktorých úlohou bolo sprofesionalizovať a sieťovať komunitných organizátorov a organizátoriek po celej Európe. Prostredníctvom trojročného projektu Európske školy komunitného organizovania bude CKO postupne pomáhať pri vypracovaní metodológie výučby komunitného organizovania pre začiatočníkov a pokročilých a taktiež bude vysielať slovenských účastníkov a účastníčky v rámci Európy na vzdelávacie semináre a workshop komunitného organizovania.