Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Mesto Banská Bystrica
Kľúčové slová
Strategický dokument

Popis projektu

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica

2015 – súčasnosť

CKO sa stalo v roku 2015 spracovateľom a hlavným koordinátorom vypracovania strategického dokumentu Komunitný plan sociálnych služieb mesta Banská Bystrica pre roky 2016 – 2020. Úlohou CKO v procese vypracovania dokumentu bolo

  • zistiť potreby obyvateľov Banskej Bystrice prostredníctvom dotazníkov spokojnosti a verejného stretnutia;
  • vypracovať analytickú časť moniturujúcu možnosti a kapacity sociálnych služieb v Banskej Bystrici;
  • nastaviť strategickú časť aktivít a finančného plnenia pre rozvoj ďalších sociálnych a komunitných služieb
    v meste;
  • navrhnúť implementáciu a každoročné vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb.

 

Po jeho vypracovaní bude CKO ďalej v roku 2016 pomáhať v monitorovaní plnenia aktivít.

Výstup:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica 2015 – 2020