Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Nórsky finančný mechanizmus
Kľúčové slová
Aktívne občianstvo, Rozvoj komunitných centier, Komunitná činnosť

Popis projektu

Podpora aktívneho občianstva, komunitné centrá a komunitná činnosť

EHP (Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru)
2013 – 2015

Projekt bol vybudovaný na spolupráci, ktorá začala v roku 2010 ako súčasť výmenného programu financovaného Európskou úniou. Spájala nórskeho partnera so záväzkom a rokmi skúseností v oblasti podpory aktívneho občianstva v mestskej časti Sagene v Oslo s CKO, ktoré malo za sebou neprerušovanú úspešnú históriu komunitnej činnosti na sídliskách Sásová v Banskej Bystrici a Západ – Zvolen vo Zvolene. Projekt mal za cieľ podeliť sa o skúsenosti a prehĺbiť pôsobenie daných organizácií na Slovensku a v Nórsku prostredníctvom podpory a pestovania komunitných centier a aktívnych občianskych iniciatív. Projekt bol vytvorený za účelom zvýšenia súčasnej schopnosti realizovať tieto činnosti s perspektívou dlhodobej udržateľnosti komunitných centier a občianskych iniciatív na oboch slovenských sídliskách.