Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Nórsky finančný mechanizmus
Kľúčové slová
Sieťovanie, Mikrokomunity, Majoritná populácia, Mládež, Menšiny

Popis projektu

Staviame mosty

Nórsky finančný mechanizmus
2014 – 2015

Najväčšou výzvou, s ktorou sa CKO stretávalo od začiatku, bolo ľudí naučiť, čo slovo komunita znamená, že sa skladá z niekoľkých mikrokomunít a koho takéto mikrokomunity reprezentujú. Ľudia reagujú často indiferentne a až negatívne k mikrokomunitám reprezentujúcich menšiny, pričom častý dôvod je len neznalosť danej menšiny.

Na základe terénnej práce CKO v meste Zvolen boli identifikované štyri mikrokomunity reprezentujúce menšiny Rómov, LGBTI, prisťahovalcov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sa často cítia vylúčení z práce komunitného rozvoja.
Cieľom tohto projektu bolo teda „prepojiť mosty“ vedomostí majoritnej a menšinovej komunity na základe dotazníkov, interaktívnych café dialógov a živých knižníc. Dôraz pritom bol daný hlavne na zapájanie mladej generácie (12 – 20 rokov).