Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Europe for Citizens (Networks of Twinned Towns)
Kľúčové slová
Networking, European Values, Volunteering, Community Building

Popis projektu

Very Important Twinning – Volunteering in Town

Europe for Citizens (Networks of Twinned Towns)
2011 – 2012

Tento projekt združoval 27 partnerov z celej Európy. Jeho hlavnou myšlienkou bolo sieťovanie, propagácia európskych hodnôt a učenie sa, ako aktívne zapájať dobrovoľníkov pri budovaní komunity. CKO bolo v tomto projekte expertom, ktorý má značné skúsenosti s aktívnym občianstvom a prácou s dobrovoľníkmi.