Detail projektu

Date
27. marca 2016
Donor
WSOS, Úrad vlády USA
Kľúčové slová
Professional Exchange

Popis projektu

Výmenný program Professional Fellows 2016

WSOS, Úrad vlády USA
2016

Prostredníctvom dlhodobého partnerstva medzi americkou organizáciou WSOS a Slovenskom vysiela CKO do USA každoročne od 8 do 10 profesionálov a profesionáliek z mimovládneho sektora a štátnej správy, aby sa prostredníctvom nástroja komunitného organizovania naučili, ako je možné využívať možnosti a kapacity na zlepšenie podmienok rôznych komunít na Slovensku (geograficky vyčlenené, menšinové, problémovo vyšpecifikované). Súčasťou výmenného projektu je aj prijímanie amerických mentorov na Slovensku, ktorí svojou expertízou a odbornosťou prinášajú príklady dobrej praxe a pomáhajú profesionalizovať sa ľuďom venujúcim sa téme komunitného organizovania.