Výmenné programy


Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny, ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru. Počas programu sa nám v rokoch 2012 a 2013 podarilo vyslať 16 delegátov a delegátok zo Slovenska na 6 týždňovú výmenu a stáž so zameraním na komunitné organizovanie. V rámci výmeny na Slovensko prišli štyri delegácie amerických mentorov a mentoriek, s cieľom poskytovať poradenstvo a vzdelávať v oblasti komunitného organizovania. Každá z nich strávila spolu tri týždne v rámci partnerských krajín strednej a východnej Európy.

V rokoch 2015 a 2016 bol program obnovený a CKO bolo znovu prizvané ako partner. Prostredníctvom otvorenej výzvy na prihlásenie sa na stáž sme postupne vybrali 10 delegátov a delegátok pre rok 2015 a 6 pre rok 2016, čím sa sieť absolventov a absolventiek programu zvýšil na celkový počet 31.

V roku 2017 Centrum komunitneho organizovania vyšle úspešných uchádzačov a uchádzačku ktorí/é sa zúčastnia programu v dvoch kolách. V jarnej výmene vycestuje delegácia profesionálnych komunitných pracovníkov a pracovníčok medzi 19. aprílom a 2. júnom. Termín na prihlasovanie sa do jesennej výmeny v dátume od 4. októbra do 17. novembra je otvorený do 15. februára 2017. Viac informácií na stránke GLC-Teach Democracy.


PROFESSIONAL FELLOWS PROGRAM V ROKU 2017

Počas tzv. „Share your skills day“ ktorý sa uskutočnil dňa 22. novembra 2016  vo Zvolene sme vybrali úspešných uchádzačov/ky, ktorých/é sme nominovali na do jarnej delegácie. Uchádzači dostali za úlohu vypracovať zadanie, tzv. Community Organizing Action Plan, ktorý budú realizovať až do svojho odchodu na Program v apríli 2017.

Community Organizing Action Plan je plán aktivít uchádzača/ky, ktoré bude realizovať vo svojej cieľovej komunite niekoľko mesiacov pred vycestovaním na výmenu. Až po ich naplnení bude pripravený zúčasniť sa štvortýždňovej stáže v partnerskej organizácii, kde bude mať možnosť svoj plán ďalej konzultovať so svojim mentorom či mentorkou a vylepšovať ho, aby po návrate mohol/la pokračova v jeho naplnení vo vybranej komunite.

Všetci/ky predvybraní/é uchádzači a uchádzači absolvujú tréningový deň s mentorkami z United valley interfaith project, partnerskej organizácie USA. Tento sa uskutoční 21. februára v Banskej Bystrici.

Ak máte záujem uchádzať sa o miesto v jesennej delegácii, pošlite formulár prihlášky, esej, podporný list od Vašej vysielajúcej organizácie a „Akčný plán“ do 15. februára na adresu veronika@cko.sk

Viac podrobdností o povinných prílohách nájdete priamo v prihláške.

 

application-form-2017-pfp2

fall-2017-pre-departure-action-plan-outline-1

Veronika Střelcová - Koordinátorka ExchangeKoordinátorka Exchange

Veronika Střelcová

e-Mail: veronika@cko.sk