Radostne oznamujeme, že v dátumoch od 12.-16.10.2017 sme odštartovali sériu tréningov komunitného organizovania pre pokročilých pod projektom Európske školy komunitného organizovania (ECOS). Sme veľmi radi, že práve CKO hosťovalo prvý z troch tréningov a teda počas piatich dní tréningu sme mohli ukázať 14 profesionálom a profesionálkam z Bulharska, Maďarska, Poľska a Slovenska, ako v Banskej Bystrici a Zvolene robíme komunitné organizovanie.

Konkrétne sa účastníci a účastníčky zoznámili bližšie s týmito témami:

  • aktívne používanie jazyka ako hlavného nástroja v komunitnom organizovaní
  • počúvanie a chápanie vplyvu jazyka tela na interpersonálnu komunikáciu
  • rozdiel medzi ostatnými úlohami organizátora – mentor vs tréner vs poradca

Pre prvý pokročilý tréning sme požiadali naše skvelé kolegyne a kolegu Sanju Nikolov, Veroniku Střelcovú a Kaja Zbořila, aby túto rôznorodú skupinu trénovali.

Toto školenie spustilo cyklus ECOS pre pokročilých organizátorov a bude pokračovať druhým školením v Bulharsku (január 2018) a posledným v Maďarsku (apríl 2018).

Všetky informácie nájdete aj na hlavnej stránke projektu:

www.ecos-project.eu