Partneri projektu ECOS sa úspešne stretli v Drážďanoch v Nemecku, druhý júlový týždeň (9.-10.6.2017).

Počas stretnutia sa medzi partnermi diskutovalo o rôznych dôležitých bodoch projektu. Konzorcium vyhodnotilo prvú fázu projektu venovanú úrovni pre začiatočníkov počas prvého dňa stretnutia. Druhý deň bol venovaný naplánovaniu druhej fázy projektu, ktorá zahŕňa prípravné práce na pokročilej úrovni spolu s dvoma príručkami, ktoré by sa mali uverejniť v druhej polovici 2017 (príručka pre nových komunitných organizátorov) a prvej polovici roka 2018 (príručka pre mentorov / školiteľov).

Taktiež sme museli povedať zbohom našim nemeckým partnerom, ktorí opúšťajú projekt kvôli interným zmenám v organizácii, ale napriek tomu budú projekt plne podporovať ako externí spolupracovnici, pokiaľ ide o šírenie výstupov projektu. Tiež dúfame, že sa organizácia FOCO pripojí k nejakej inej spoločnej iniciatíve tohto konzorcia v blízkej budúcnosti.

Čoskoro plánujeme zverejniť výzvu pre pokročilých komunitných organizátorov a organizátorky, ktoré budú mať možnosť participovať na troch týždenných tréningoch počas obdobia jeseň 2017 – jar 2018.

Všetky informácie nájdete aj na hlavnej stránke projektu:

www.ecos-project.eu