Naše konzorcium projektu ECOS sa posledný raz stretlo v poľských Katowiciach v termínoch od 26. júna do 27. júna.

Potrebovali sme prediskutovať záverečnú prácu na našich výstupoch projektu, ale tiež sme chceli vyhodnotiť samotný projekt vo svojej druhej fáze, ktorá bola prioritne pre pokročilých komunitných organizátorov.

Áno, toto bolo naozaj posledné stretnutie partnerov v rámci tohto projektu, ale celé konzorcium zdieľalo želanie pokračovať v potenciálnej spolupráci aj v budúcnosti.

ECOS je vo všetkých našich aktivistických dušiach a určite nás čoskoro zjednotí :).