V dňoch 12. – 16. apríla sa nám podarilo uskutočniť už tretie školenie pre pokročilých komunitných organizátorov a organizátorky projektu ECOS  znamená, čo žiaľ v rámci nášho projektu ECOS znamená, že už nie sú naplánované žiadne ďalšie tréningy a úspešne sme ukončili školiacu fázu projektu.

Počas tréningu sme sa zamerali predovšetkým na:

  • ako plánovať celoplošnú alebo celoštátnu kampaň
  • ako vybrať partnera na vybudovanie koalície na podporu kampane
  • ako rospoznať, aké faktory ovplyvnia efektívnosť takejto koalície
  • aké nástroje existujú na budovanie efektívnej koalície

V rámcitohto posledný tréningu si zopakovali spoluprácu úžasní tréneri Bálint Vojtonovszki  tréner a Kajo Zbořil. Obidvom patrí veľká vďaka.

Aj keď sa školiaca fáza projektu oficiálne ukončila, stále je tu posledné stretnutie partnerov projektu a záverečná konferencia v Katoviciach plánovaná na koniec júna. Zároveň je nám úplne jasné, že naše vzdelávacie úsilie ECOS tu neskončilo, priam naopak.