Posledný zo série tréningov projektu Európske školy komunitného organizovania (ECOS) podporené grantovou schémou Erasmus + sa uskutočnil druhý májový týždeň od 11.5 – 15.5.2017 v Maďarskej Budapešti. Za Slovensko sa ho zúčastnili 2 účastníci a budúci komunitní organizátori.

Účastníci a účastníčky po tréningu:

  • videli jasne benefity účasti na všetkých troch tréningov cyklu pre začiatočných komunitných organizátorov
  • majú jasný prehľad v základnej terminológii komunitného organizovania
  • majú dlhodobú predstavu svojej úlohy organizátora/organizátorky
  • majú vypracovaný strategický plán rozvoja svojej komunity prostredníctvom nástroja komunitného organizovania

Týmto tréningom sa ukončila séria vzdelávacieho cyklu ECOS pre začiatočníkov, avšak od septembra pokračuje konzorcium projektu ECOS svojou druhou fázou – tréningami pre pokročilých komunitných organizátorov. V priebehu júna bude zverejnená výzva pre účastníkov a účastníčky tréningov na stránkach CKO.

Všetky informácie nájdete aj na hlavnej stránke projektu:

www.ecos-project.eu