Dňa 11. mája medzi 9.00 a 16.30 hod. sa v „Občianskom centre OKO“ vo Zvolene uskutoční neformálna konferencia o komunitnej práci v susedstvách pod názvom Lokál Fórum. Podujatie je určené pre pracovníkov v komunitnách, koordinátorov komunitných centier a ľudí, aktívnych v miestnych iniciatívach, v budovaní komunít a susedských vzťahov. Podujatie je mikroprojektom študentky Sokratovho inštitútu, ktoré organizuje v spolupráci s Centrom komunitného organizovania. 

V prípade záujmu vyplňte prihlášku.

Podujatie nájdete na našom Facebooku Lokál Fórum na Fb

LokálFórum je príležitosť na stretnutia zástupcov a zástupkýň z rôznych susedských iniciatív alebo organizácií. Spája ľudí aktívnych v komunitách, pracujúcich v oblasti komunitneho rozvoja alebo komunitných sociálnych službách a všetkých, ktorým zaleží na rozvoji a budovaniu fungujúcich spoločenstiev na miestnej úrovni. 

LokálForum je nekonferenčný nekonvenčný formát, inšpirovaný metódou BarCamp, kde budeme v priateľskej a otvorenej atmosfére zdieľať naše skúsenosti z práce v susedských komunitách a budeme sa učiť navzájom. Vychádza z predpokladu, že každý a každá z nás má čo do spoločného poznania priniesť, a vytvára na to priestor.