To sa môžete dočítať v najnovšej programovej správe, ktorá monitoruje úspechy našich alumnistov a alumnistiek v roku 2021.

A aj keď kvôli pandemickej situácii delegácie, ktoré boli vybrané do programu pre rok 2020 a 2021 nemohli vycestovať, pevne veríme, že v roku 2022 sa do USA dostanú, rozšíria komunitu absolventov a absolventiek a spravia z roku 2022 aspoň tak úspešný rok, ako bol ten 2021.

Celú správu si môžete prečítať tu:

Small Grants Stories SVK Fellows 2021