V rámci programu Školy za demokraciu sa téme vzdelávania k ľudským právam venujeme dlhodobo. Aký je však pohľad zriaďovateľov, riaditeľov a riaditeliek, učiteľov a učiteliek, či rôznych ďalších relevantných aktérov k téme vzdelávania k ľudským právam a aké sú odporúčania smerom ku advokácii v tejto oblasti je dôležité brať v úvahu, sa dočítate v našej novej analýze:

Analýza na stiahnutie

 

Táto publikácia vznikla ako výstup projektu Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia advokácia podporeného z finančného mechanizmu Active Citizen Fund:

https://www.cko.sk/portfolio-items/skoly-za-demokraciu-acf/