Zapojte vašu školu do programu Školy za demokraciu v školskom roku 2020/2021!

 

Centrum komunitného organizovania vyhlasuje výzvu pre základné a stredné školy v Banskobystrickom kraji, ktoré by sa chceli zapojiť do nášho vzdelávacieho programu Školy za demokraciu na školský rok 2020/2021.

Ak aj vaša škola chce budovať školské prostredie založené na vzájomnom rešpekte, tolerancii, otvorenosti a demokracii a hľadáte vzdelávacie aktivity, ktoré by vám v týchto cieľoch pomohli, zapojte sa do nášho programu, ktorý sa v Banskobystrickom kraji už 4 roky snaží o scitlivovanie a stolerantnenie skrz inovatívne vzdelávacie neformálne aktivity, ako:

 

  • živé knižnice
  • neformálne vzdelávanie k ľudským právam
  • osvojovanie si kritického myslenia
  • práca s ľudskoprávnymi čítankami
  • a veľa iného.

Program Školy za demokraciu je celoročný vzdelávací program, pozostávajúci z výberu jednej triedy v rámci vašej školy, vstupného a výstupného merania hodnotových postojov a dohromady 8 interaktívnych vzdelávacích workshopov v trvaní 2 vyučovacích hodín raz za mesiac.

V prípade predbežného záujmu o vstup do programu sa prosím zaregistrujte kliknutím na nasledujúci link:

registrácia pre školy

Pre viac info kontaktujte programovú koordinátorku Zuzna Szabóovú na email: zuza@cko.sk

 

Program školy za demokraciu je podporený z grantových schém: