Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica

CKO ako spracovateľ predstavuje strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb [...]