Komunitné organizovanie v BBSK 2018/2019

Chceme podporiť aktívnu účasť obyvateľov na verejnom živote v Banskobystrickom [...]