Prevent Seminár v Banskej Bystrici

Prevent Seminár pripravuje odborníkov a odborníčky na to, aby strategicky [...]