10+1 príkladov dobrej praxe 

CKO v konzorciu so slovenskými organizáciami PDCS a Reach Institute a medzinárodnými partnermi vydali ešte na konci roku 2020 publikáciu projektu CEE Prevent Net 10+1 príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie intolerancie, diskriminácie a skupinovej nenávisti v strednej a východnej Európe. 

Projekt CEE Prevent Net, ktorý realizuje 10 mimovládnych organizácií z Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska, zostavil kompendium osvedčených postupov na predchádzanie diskriminácii, skupinovej nenávisti a pravicovému extrémizmu. Niektoré z týchto metód už boli osvedčené a vyskúšané v partnerských krajinách v rámci projektových aktivít – medzinárodných výmien. Tieto praktiky, vyvinuté odborníkmi zo strednej a východnej Európy majú pomôcť a inšpirovať pracovníkov s mládežou, pedagógov a občianskych aktérov, aby pokračovali v úsilí o podporu demokracie a ľudských práv v regióne.

Pretože demokracia a občianska spoločnosť sú v tejto časti Európy čoraz viac ohrozované, konzorcium projektu sa rozhodlo doplniť prístupy osvedčených postupov o ďalšiu kapitolu o odporúčaniach týkajúcich sa advokácie. Táto kapitola poskytuje praktické rady odborníkom v oblasti stratégií a metód na podporu udržateľnejšej práce a vzdelávania s mládežou cielené na budovanie zručnosti a odolnosť mladých ľudí.

Z tých slovenských príkladov tam môžete nájsť aj náš program Školy za demokraciu, či metodiku Romantické násilie od Človeka v ohrození.

Publikáciu si môžete zadarmo stiahnuť v slovenčine, alebo angličtine na týchto linkoch:

Slovenská verzia

Anglická verzia

 

V prípade, že máte záujem o tlačenú verziu, tú vám vieme tiež poslať, stačí vyplniť nasledujúci kontaktný formulár:).

pri používaní zborníka sa zaväzujem šíriť informáciu, že zborník bol vytvorený v kontexte medzinárodného projektu CEE Prevent Net a partnerstve slovenských organizácií Centrum komunitného organizovania, PDCS a Reach Institute