Prvým cieľom stretnutia maďarsko-slovenských komunitných organizátorov bolo rozdiskutovať predvolebnú náladu v Maďarsku, ale taktiež aj veľký politický vývoj na Slovensku za posledné mesiace.

Trochu viac …

V istom zmysle sme v posledných niekoľkých mesiacoch mali príbeh dvoch politických momentov:

● V Maďarsku sme videli vopred naplánované voľby, ktorých výsledky neboli prekvapujúce (ak nie veľmi deprimujúce), ale napriek tomu sme organizovali a získavali dobré skúsenosti, ktoré môžeme uplatniť vpred.

● Na Slovensku: úplne neočakávaná politická kríza, na ktorú sme boli schopní pomerne rýchlo a aktívne reagovať.

Hlavným bodom stretnutia bolo teda prezentovať aktuálnu situáciu v Maďarsku a na Slovensku, ako na ňu vieme aktivisticky reagovať a ako sa vieme vzájomne motivovať a pomôcť si.

Peer to peer sieťovanie je súčasťou medzinárodných aktivít siete ECON – European Community Organizing Network a má za cieľ posiľniť stredoeurópsku regionálnu sieť organizátorov a organizátoriek.