O ženských právach v kontexte spoločenskej situácie na Slovensku a v Poľsku, aj v kontexte ľudskoprávnych dokumentov, ku ktorým sa Slovensko viaže, budú diskutovať:

Zuzana Maďarová, vedecká pracovníčka na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá sa venuje výskumu rodových aspektov politickej subjektivity, feministickým prístupom v politických vedách, politickej komunikácii z rodovej perspektívy a konzervatívnemu obratu v politickom diskurze.

Veronika Valkovičová, ktorá v súčasnosti študuje spojené postgraduálne štúdium na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách. Vo svojom výskume sa venuje verejným politikám rodovej rovnosti a sexuality. Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov vyučuje výberový bakalársky kurz Sexuality vo verejných politikách.

Dišputu bude moderovať Rado SlobodaAmnesty International Slovensko

Marcová dišputa, ktorá je ďalšou zo série diskusií o občianskom aktivizme a ostatných pálčivých témach na Slovensku, sa uskutoční online, budeme ju streamovať v udalosti a na facebook stránke Nie v našom meste.

Viacej na udalosti na Facebooku:

Odkaz na udalosť