Informácie a dezinformácie, odhaľovanie falošných správ a hoaxov bude téma tretej banskobystrickej Dišputy.

V poradí tretia Dišputa nastolí otázku, či sa my, Slováci a Slovenky, necháme manipulovať médiami. Diskutovať budú ľudia, ktorí sa venujú odhaľovaniu falošných správ a hoaxov. Hovoriť sa bude aj o tom, ako fungujú alternatívne médiá a prečo je kritické myslenie v dnešnej postfaktuálnej dobe také dôležité.

Dišputy sa zúčastní občiansky aktivista, bloger, nositeľ ocenenia Biela vrana Ján Benčík, ktorý sa na svojom blogu, okrem iného, venuje monitorovaniu a odkrývaniu slovenských extrémistov, neonacistov, konšpirátorov. Prednášky sa zúčastní aj bloger a psychiater Michal Patarák, bloger Ivan Senko, alias Rozumný pánko, študenti Masarykovej univerzity v Brne a autori projektu Zvol si info.

Cieľom tohto projektu je naučiť ľudí premýšľať o informáciách a novinárčine rovnako tak, ako sa naučili premýšľať o užitočnosti a škodlivosti jednotlivých druhov potravín.

Dišputa III., ktorá je poslednou zo série diskusií o extrémizme a radikalizácii na Slovensku, sa uskutoční vo štvrtok 11. mája v čase od 18. do 20. hod. v aule Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Tajovského 40). Moderuje Rado Sloboda.

Organizátorom Dišpút je platforma CKO – Nie v našom meste v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela.

Info aj na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1883032405307975/

Ďalšie diskusie plánujeme aj pol lete v mesiacoch september, október a november.