V balkánskych krajinách sa vyučuje prostredníctvom televízie. Mohla by to byť dobrá inšpirácia aj pre Slovensko?

Žiaci základných a stredných škôl vo viacerých balkánskych krajinách veľké prázdniny nemajú. Napríklad v Čiernej Hore a v Srbsku sa s uzavretím škôl kvôli karanténe vysporiadali jednoznačne: vybrané kanály štátnych televízií preorientovali z pôvodného zamerania na vzdelávanie. Zabezpečili tak pokračovanie pedagogického procesu pre žiakov od prvého ročníka základných škôl až po maturantov. Tí vďaka tomu nestratili návyk denne sa venovať učeniu. Čierna Hora aj Srbsko sú pritom štáty s náročnejšou hospodárskou aj spoločenskou situáciou, než Slovensko. Ako dôležitú vnímajú univerzálnu dostupnosť televízie, keďže v chudobnejších regiónoch je prístup k internetu problémový.

Vyučovanie v Severnom Macedónsku
https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/keeping-education-track-north-macedonia-during-covid-19-pandemic

Podstatnú úlohu v oboch krajinách zohrali ministerstvá školstva, ktoré celý tento proces iniciovali. Vytvorili tiež prehľadné webové stránky dištančných vzdelávacích programov. Na nich sa okrem týždenného rozvrhu vysielaného vyučovania dá prehľadne dostať aj záznamom odvysielaných prednášok.

Jednotlivé hodiny nahrávajú učitelia z praxe, väčšinou dokonca priamo v učebniach, čo pomáha udržiavať pocit vzdelávania, ako keď prebiehalo prezenčne. Priemerná denná časová dotácia je 60-100 minút na jeden ročník. Nejde teda o náhradu vyučovania v plnom rozsahu, no darí sa v ňom úspešne pokračovať. Tento systém zároveň umožňuje ostatným učiteľom venovať sa zadávaniu a kontrole domácich úloh, prípadne individuálnym konzultáciám. Výrazne tiež odbremeňuje rodičov, ktorí sa musia deťom venovať vo viacerých krajinách bez dostatočne rozvinutých náhradných foriem vzdelávania.

Pomyselnou čerešničkou na torte tohto fungujúceho systému je vzdelávanie, prebiehajúce aj v jazykoch národnostných menšín.

Toto fungovanie zmapovalo naše občianske združenie, Centrum komunitného organizovania. V spolupráci so svojimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami, ako aj s partnerskými organizáciami sme pripravili dokument, ktorý obsahuje popis súčasnej situácie, prináša dobré príklady a inšpirácie z riešenia situácie v okolitých krajinách a tiež odporúčania, o ktoré sa môžu kompetentní a kompetentné pri svojich rokovaniach oprieť. Tento sme v piatok 3. apríla adresovali práve zástupcom a zástupkyniam z Ministerstva školstva. Nabádame v ňom pracovné skupiny, Ministerstvo školstva aj vládu, aby zvážili využívanie televízie ako mainstreamového kanálu pre formálne vzdelávanie vo väčšej miere, pretože je dostupný takmer v každej domácnosti. „Aplikujme nástroje, ktoré budú sociálne rozdiely zmenšovať, nie prehlbovať. Hľadajme spoločne riešenia, fungujúce vzdelávanie naprieč sociálnymi vrstvami, s individuálnou podporou pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny,“ hovorí list, pod ktorý sa podpísalo viac než 60 našich partnerov a spolupracovníkov, aktívnych v téme vzdelávania, práce v znevýhodnených komunitách, či inak aktívnych v rámci občianskej spoločnosti, ktorým na tejto téme záleží. Veríme, že nebude bez odozvy, a hlavne, že bude nápomocným pre zlepšenie dostupnosti vzdelávania na Slovensku v súčasnej náročnej situácii.

Vo vysielaní odporúčame zabezpečiť dostatočný priestor pre vzdelávanie základných škôl a pre všeobecné predmety stredných škôl. Zdôraznili sme potrebu vytvorenia priestoru pre špeciálne a materské školy a pre vzdelávanie v jazykoch menšín. Tieto ciele pokladáme za mimoriadne dôležité a realizovateľné, a to v prípade, že sa podarí nastaviť dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných – ministerstva, škôl, a najmä verejnoprávnej televízie.

Vzdelávanie v Severnom Macedónsku
https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/keeping-education-track-north-macedonia-during-covid-19-pandemic