Projekt ECOS (European Community Organizing Schools) podporený grantovou schémou Erasmus+ nepriniesol len možnosť vytvorenia európskej metodiky komunitného organizovania, jeho snáď obdobne dôležitá úloha je aj jeho analytická časť.

Sme teda nesmierne radi, že môžeme priniesť konečne voľne prístupnú príručku základu komunitného organizovania s názvom „Ako robiť sociálne zmeny v lokálnych komunitách“.

Príručku si môžete stiahnuť v slovenčine kliknutím na tento link:

Ako robiť sociálne zmeny v lokálnych komunitách

 

Príručku taktiež vydávame aj v anglickom jazyku:

Making social changes in local communities