S novými projektami prichádzajú nové povinnosti a my a naši kamaráti sme sa rozhodli, že by sme k sebe privítali pomoc – šikovníka, alebo šikovníčku, čo sa radi vŕtajú v papieroch, ovládajú základy projektového a finančného manažmentu, či dokonca účtovníctva a majú dobrú znalosť angličtiny v jej písomnej aj ústnej forme.

Ide o zdieľanú pozíciu na plný úväzok medzi dve organizácie – CKO – Centrum komunitného organizovania a European Community Organizing Network – ECON

Ak teda máte skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciách v oblasti financií, administratívy a/alebo účtovníctva, ovládate plynule anglický a slovenský jazyk a veríte v silu komunít, ktorá je hnacím motorom zmien, potom si prečítajte podrobnosti v priloženom popise práce a prihláste sa so svojím životopisom a motivačným listom kliknutím na tento link:

https://forms.gle/EBChj5J4HC8we2y88

Plné znenie pozície si môžete prečítať tu:

ECON-CKO_JD Operations coordinator