Chceme podporiť aktívnu účasť obyvateľov na verejnom živote v Banskobystrickom kraji

Centrum komunitného organizovania v rámci projektu „Komunitné organizovanie v Banskobystrickom kraji“ chce pomôcť aktívnym občanom, občiankám a iniciatívam, ktoré sa zaujímajú o veci verejné vo svojom meste alebo obci.

Hľadáme občanov, občianky a iniciatívy, ktoré:

  • pôsobia vo Zvolene, Pliešovskej kotline, prípadne s rómskou komunitou kdekoľvek v kraji
  • realizujú, resp. majú záujem realizovať projekty zamerané na pravidelné zapájanie verejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesov na miestnej úrovni,
  • majú záujem budovať stabilnú organizáciu občanov a občianiek, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného života,
  • sú pripravené systematický komunikovať so zástupcami miestnej samosprávy,
  • rešpektujú rôznorodosť svojej komunity, podporujú inklúziu rôznych znevýhodnených skupín

Centrum komunitného organizovania ponúka plný pracovný úväzok a ďalšiu podporu pre záujemcov a záujemkyňe o vyššie uvedené aktivity z celého Banskobystrického kraja.

Požiadavky na záujemcu/záujemkyňu:

* komunikačné a organizačné schopnosti;
* otvorený/otvorená novým nápadom a názorom;
* ochotný/ochotná a schopný pracovať v tíme;
* ochota príležitostne pracovať aj vo večerných hodinách a cez víkendy;
* byť schopný/schopná plniť administratívne úlohy (záznamy a správy);
* organizovanie a vedenie malých pracovných stretnutí;
* vedenie osobných rozhovorov a stretnutí s obyvateľmi s cieľom identifikovať potenciálnych miestnych aktivistov a dobrovoľníkov;
* vytváranie aktívnych skupín obyvateľov;
* výhodou je skúsenosť s prácou v mimovládnej organizácii a anglický jazyk (nie je podmienka).

 

Základná zložka mzdy:

700 EUR/prvé tri mesiace, následne 780 EUR

 

Termín nástupu:

Od 5.11.2018

 

Projekt komunitného organizovania v Banskobystrickom kraji

Zámerom projektu je podporiť a posilniť vznik a fungovanie miestnych iniciatív občanov a občianiek, ktoré pomáhajú:

  • obhajovať záujmy občanov a občianiek na miestnej úrovni;
  • zvyšovať transparentnosti miestnej samosprávy;
  • posilňovať kapacít aktivistov/iniciatív/organizácií, ktoré sa venujú téme participácie občanov na verejnom živote;
  • vytvárať miestnych platforiem pre podporu účasti občanov na verejnom živote;
  • povzbudzovať a spájať ľudí, ktorí pracujú na budovaní inkluzívnejších komunít;

 

 

Ak máte záujem Pošlite nám váš životopis a motivačný list mailom na nižšie uvedenú adresu do 4. novembra 2018. Do hlavičky napíšte:

[Záujem o pozíciu KO BBSK] Meno a priezvisko.

Vybraní uchádzači a uchádzačky budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontakt V prípade, že máte ďalšie otázky kontaktujte:

Kajo Zbořil

kajozboril@gmail.com

0948 514 575

 

Informujeme Vás, že Centrum komunitného organizovania so sídlom na Námestí mládeže 587/17, Zvolen, spracúva Vaše osobné údaje za účelom uskutočnenia tohto a prípadne aj ďalších (v prípade udelenia súhlasu) výberových konaní. Informáciu podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete na www.cko.sk/gdpr.