CKO ako spracovateľ predstavuje strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica pre roky 2016 – 2020.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica 2015 – 2020