Pozývame Vás na druhý ročník na neformálnej konferencie o komunitnej práci v susedstvách na Slovensku, Lokál Fórum, kde sa budeme venovať okrem iného aj dileme začínajúcich pracovníkov a pracovníčok v komunitách – „A to im mám fakt zaklopať na dvere?“ a pokúsime sa zodpovedať na otázky Ako si poradiť s prácou v komunite? Kde a ako začať?
Lokál fórum sa uskutoční tento rok v Žiline ako súčasť festivalu verejných priestorov Mesto Inak  Ekocentre Lesopark v Žiline dňa 21. apríla od 10.00 hod do 17​.0​0 hod.
Prihláste sa  do 17. apríla na linku: 

Na Lokál Fóre budeme aj tento rok v priateľskej a otvorenej atmosfére zdieľať naše skúsenosti z práce v komunitách a budeme sa učiť navzájom. Vychádza z predpokladu, že každý a každá z nás má čo do spoločného poznania priniesť a dáva na to priestor.

Lokál Fórum je o komunitných centrách, iniciatívach a skupinách, ktoré pracujú, aby zlepšili žitie vo svojich susedstvách, pomáhali vytvárať vzťahy medzi ľuďmi a otvorili cestu k zmene na miestnej úrovni.
 
Budeme diskutovať o tom, ako môžme skúmať komunity a spoločenstvá, ako vstúpit do komunity, čo si všímať a ako budovať susedskú komunitu na sídlisku. Pošas poobedňajšej časti sa dozviete, ako môžme budovať komunitu pod jednou strechou, ako učiť deti aj susedov a susdy komunitnému životu, či ako zdieľať spoločne dvor, strechu či záhradu, alebo napríklad aj odpad. 
 
Program Lokál Fóra: 
 
10.00 Registrácia
10.20 Otvorenie
10.30 Diskusný panel na tému Ako skúmať komunity? so Sanjou Nikolov, koordinátorkou Občianskeho centra OKO Zvolen-Západ a občianskou aktivistkou, Miroslavou Hlinčíkovou, spoluautorkou knihy „Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti“ a s ďalšími osobnosťami sociálnych vied a komunitnej praxe
11.30 Diskusné fórum vsetkých zúčastnených na vopred vyzbierané otázky účastníkov/čok, voľné pokračovanie panela
12.30 Komentovaná prehliadka Ekocentra Lesopark_Lucia Streďanská
13.00 Prestávka
13.30 Žilinské komunitné inšpirácie: 
I. Vieme kompostovať komunitne? kompostuj.me_Michal Vavrík
II. Komunita od mala. Ako viesť deti ku komunitnému žitiu? Lesný klub Tramtária_Lenka Hrúzová
14.00 Workshop I.
Kto klope na dvere, tomu otvoria
Ako ľudí osloviť, ako sa ich pýtať a prečo vlastne?
15.00 Workshop II.
Co-housing alebo „komunita pod jednou strechou“_Zuzana Kerekretyová
16.30 Zhrnutia a závery
17.00 Spoločný Piknik v Záhrade Ekocentra
19.00 Odchod na Staničku Záriečie
 
Večerná čast je voľným pokračovaním programu v rámci festivalu Mesto Inak.
Lokál Fórum koluje po komunitných priestoroch na Slovensku. Tentokrát bude podujatie hosťovať Ekocentrum Lesopark v Žiline v rámci festivalu Mesto Inak. Lokál Fórum vzniklo ako mikroprojekt študentky Sokratovho inštitútu v roku 2016. Organizačne ho zastrešuje Centrum komunitného organizovania.
 
Tešíme sa na Vás!