Naša dlhoročná skúsenosť v oblasti komunitnej práce so sociálne vylúčenými rómskymi komunitami nás priviedla k myšlienke projektu s názvom: Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku.

Tento projekt zlučuje naše závery z viacerých prieskumov a hodnotení našej komunitnej práce, pričom sa zameriava najmä na:

  • hľadanie líderského potenciálu v týchto komunitách skrz komunitné organizovanie;
  • využívanie komunikačných nástrojov ako videá, diskusie a podcasty s cieľom scitlivovania polarizujúcich tém v rómskych komunitách;
  • investovanie do advokácie a návrhov na vylepšenia/riešenia dlhodobých problémov v komunitách v oblasti zdravia, vzdelávania, bývania a diskriminácie;
  • realizovanie spoločenských a voľnočasových aktivity s víziou budovania komunity.

Chceme teda projektom priniesť komplexnosť vo využívaní jednotlivých nástrojov na zlepšenie postavenia rómskych komunít v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Slovenskej Ľupči s dôrazom na zapojenie samotných komunít do riešenia ich vlastných problémov.

Vieme, že hľadať a budovať líderský potenciál v komunitách, ktoré zápasia s absenciou základných životných potrieb nie je jednoduché, zároveň veríme, že všetci ľudia by mali dostať príležitosť vybojovať si adekvátne podmienky pre život. Preto dúfame, že týmto projektom nie len pomôžem niekoľkým komunitám a ľuďom, ktorí v nich žijú, ale že našim prístupom inšpirujeme aj iné komunity, organizácie, či inštitúcie.

Projektu s názvom Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku je podporený v rámci Grantov EHP/Nórskych Grantov/Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

                           

 

Viac info na:

www.eeagrants.sk