V roku 2018 bude Human Forum o stave občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá na jednej posilňuje a občania a občianky si čoraz viac vymáhajú svoje právomoci skrz legálne nástroje, avšak na druhej strane tieto aktivity vzbudzujú čoraz väčšiu nevôľu z radov aktérov, ktorí by radi kontrolovali spoločnosť a občanov v každom smere.

Preto sa pre organizátorov zdalo priam povinné hlavne po udalostiach na Slovensku v roku 2018 smerovať Human Forum týmto smerom. Súčasťou bude kritický opis súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku, komparácia s ostatnými krajinami Vyšehradu, ako aj poukázanie na nástroje dobrej praxe v oblasti aktívneho občianstva.

Určite si nezabudnite rezervovať dátumy Human Forum 2018 na 28. a 29.11.

Bližšie info čoskoro.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.