V septembri otvárame nový ročník nášho vzdelávacieho programu Školy za demokraciu, do ktorého sa nám počas letnej výzvy zapojilo 20 škôl v rámci Banskobystrického regiónu. Aj keď toto číslo nemusí byť finálne, my sa už teraz teším, že viac ako 500 žiačiek a žiakov sa počas celého školského roka bude venovať zlepšovaniu si zručností a vedomostí v oblastiach:

  • kritického myslenia
  • živých knižníc
  • neformálneho ľudskoprávneho vzdelávania
  • subkultúrnych rovesníckych aktivít
  • kultúrnych zážitkových predstavení

 

Tento program vznikol ako potreba reagovať na vzrastajúce extrémistické a radikalizujúce presvedčenia u mladých ľudí a nutnosť venovať sa ľudskoprávnemu vzdelávaniu dlhodobo a systematicky.