Nakoľko v decembri nám pandemická situácia nedovolila zorganizovať offline konferenciu Školy za demokraciu a zároveň sme si nechceli nechať ujsť príležitosť ponúknuť našim školám, ale aj ďalším odborníkom a odborníčkam v hodnotovom vzdelávaní či širokej verejnosti hodnotný obsah, ktorý sme si pripravili na koniec roka 2020, presunuli sme našu konferenciu do online prostredia.

A tak sme 8.12.2020 v študiovej verzii zorganizovali online konferenciu v TEDx stýle za účasti fantastických motivátorov a motivátoriek:

 

Ľubica Tomková – učiteľka

Učiteľka dejepisu a geografie na základnej škole Spojová v Banskej Bystrici, ktorá sa rada učí a vzdeláva. Porozpráva Vám o tom, ako prežiť dištančné vzdelávanie s úsmevom a aké aktivity najviac bavili žiakov, podnecovali ich fantáziu, kreativitu a priviedli ich k premýšľaniu.

 

Matúš Bakyta – psychológ

„Žijeme náročné časy, pandémia výrazne ovplyvnila naše možnosti pracovať, cestovať, stretávať a zabávať sa.
Okrem zdravotných (fyzicky) a ekonomických dôsledkov má súčasná situácia vplyv na našu psychiku.
Vo svojom vstupe vám ponúknem praktické tipy, ako predchádzať vyhoreniu, ako zvládať úzkostné stavy, osamelosť, alebo ako cez homeoffice oddeľovať home a office.“

 

Peter Farárik – učiteľ

„Učiteľ zo Súkromnej ZŠ Bakomi a tvorca metodického portálu Lepšia geografia predstaví niekoľko nástrojov, tipov a trikov na efektívne a pre žiakov zaujímavé dištančné vzdelávanie, ktoré nájdu uplatnenie nielen v geografii. Podelí sa o svoje skúsenosti so zadávaním úloh, ktoré slúžia na rozvoj tvorivosti a kritického myslenia žiakov.“

 

Stana Schenck – lektorka vzdelávania

„Koordinátorka projektu „Me and Your Stories“, spoluzakladateľka organizácie inclution.org, predstaví filozofiu storytellingu, ktorý má základy v kritickom myslení, ľudskoprávnom vzdelávaní a multimediálnom sebaobhajovaní. Spolu nahliadneme do súboru skupinových cvičení podporujúcich rozprávanie, počúvanie, reflektovanie a vzájomné pochopenie osobných príbehov. V druhej polovici sa budeme venovať inkluzívnym multimediálnym pomôckam ako dokumentovat a prerozprávať osobné príbehy.“

 

K videozáznamu sa môžete kedykoľvek vrátiť na tomto linku:

https://www.facebook.com/events/754475995142889

 

Už teraz sa tešíme na konferenciu Školy za demokraciu v roku 2021, pevne veríme, že v offline verzii.

Konferencia Školy za demokraciu je súčasťou projektu Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia.

Projekt ‘Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.