Od prvého dňa pandémie COVID-19 sme v teréne, s našimi komunita, lídrami, ľuďmi, ktorí ostali v informačnom vákuu. Ľudia, ktorí patria do skupiny zraniteľných skupín, ktorí nevedia, kde si majú zažiadať o pomoc, ktorí žijú v náročných podmienkach a pre ktorých je táto situácia oveľa komplikovanejšia, ako pre ostatnú časť spoločnosti.

V CKO sa snažíme týmto komunitám pomôcť tým, že ich informujeme, zabezpečujeme potraviny, či hygienické pomôcky, šijeme spoločne rúška, prepájame sa s ostatnými organizáciami či individuálnymi darcami. Takto sme skrz našich organizátorov a organizátorky napríklad dokázali:

  • pomôcť zadovážiť potravinové balíčky a distribuovať hygienické potreby a ďalšie nástroje pre 21 rodín v lokalite Cementárenská pri Banskej Bystrici, ktoré nemajú prístup k pitnej vode
  • zadovážili, či spoločne ušili cez 300 rúšok pre komunity pri Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, či Slovenskej Ĺupči
  • zriadili pre naše komunity informačné miesta, kde sa môžu ľudia z komunít informovať ohľadne aktuálnych nariadení
  • pomohli pri informovaní ohľadne testovania v Jelšave
  • a pod.

Nedokázali by sme to ale bez pomoci individuálnych darcov ako Ľudmilky Priehodovej, Silvii Kováčovej, Terezke Gálovej, Mici Zamkovskej, Lucii Rossovej, Miroslavovi Hrivnákom,organizáciám ako Slovenský skautský zbor 89. a 59., oz. Nádej deťom, Komunitnej nadácii Zdravé mesto v BB, iniciatíve Kto pomôže Slovensku a všetkým ostatným skvelým anonymným darcom.

Náš boj s Covid-19 je pravdepodobne len na začiatku, avšak veríme takouto solidaritou a vzájomnou pomocou to spoločne zvládneme.