Od februára funguje beta verzia novej stránky vzdelávacej časti Nie v našom meste pod názvom Ideová banka. Viac na tomto linku:

http://ideovabanka.sk