Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

COVID19 v BBSK komunitách

POPIS PROJEKTU

Projekt zameraný na nákup hygienických potrieb a zabezpečenie základných služieb pre CKO komunitných organizátorov a organizátoriek a ich komunity, podporený z Fondu pomoci Nadácie Orange.

TRVANIE PROJEKTU

2. 04. 2020 – 30.4.2020

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú:

  • nákup hygienických potrieb pre naše komunity
  • zabezpečenie základných služieb ako informatizácia komunít, psychologická podpora pre komunitných organizátorov a organizátorky a pod.

S FINANČNOU PODPOROU: