Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

CROSS OVER

POPIS PROJEKTU

Vo svetle volieb v roku 2019 sa projekt CROSS OVER zameral na podporu účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a na aktívne zapojenie všetkých občanov do života európskeho spoločenstva prostredníctvom zlepšenia podmienok demokratickej občianskej spoločnosti. Konkrétnejšie, CROSS OVER sa snažil riešiť jednu z hlavných priorít uvedených v prioritách Komisie na rok 2018 programu Európa pre občanov: diskusiu o budúcnosti Európy a euroskepticizme, pričom podporoval všeobecný pocit spolupatričnosti k priestoru EÚ.

Projekt združoval 14 partnerov z 11 krajín, ktorých by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín.

  1. Hlavní partneri – krajiny s najnižšou účasťou v eurovoľbách v roku 2014: Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Úloha týchto partnerov je realizovať lokálne aktivity s vyúštením do medzinárodných eventov, ktoré majú za hlavný účel spropagovať potrebu ísť voliť v eurovoľbách v roku 2019.
  2. Spolupracujúci partneri – krajiny, ktoré mali naopak najvyššiu účasť v eurovoľbách v roku 2014: Malta, Taliansko, Dánsko a Švédsko. Títo partneri sa budú zúčastňovať všetkých medzinárodných eventov a ich účasť je zameraná na diskusiu o faktoroch, ktoré motivovali ich voličov ísť voliť.

CROSS COVER bol prínosom pre mladých občanov tým, že ich posilňoval v oblasti politickej zodpovednosti a zároveň poskytoval príležitosti zamerané na mladých ľudí na spoločné úvahy o budúcnosti EÚ. Použitá metodika zahŕňala celý rad nástrojov neformálneho vzdelávania, ktoré sú citlivé na rôznorodosť pozadia a osobné postoje a zároveň podporujú inkluzívny dialóg.

V rámci tohto projektu sa uskutočnilo 12 akcií:

Akcia 1 – lokálne aktivity v Chorvátsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 125 účastníkov, z ktorých 125 pochádza z mesta Záhreb (Chorvátsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v Záhrebe (Chorvátsko) od 10/01/2019 do 31/01/2019.

Stručný popis: V rámci akcie bola vyhlásená kreatívna súťaž „EU2ME“, v ktorej sa mladí ľudia zamýšľali nad tým, čo je to EÚ. Vytvorili fotografie, videá a literárne diela. Uskutočnili sa debaty na stredných školách, aby študentov oboznámili s politikami, inštitúciami a cieľmi EÚ. Medzi mladými ľuďmi sa tiež uskutočnil prieskum o tom, aké sú ich postoje k EÚ.

Akcia 2 – medzinárodná udalosť v Chorvátsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 75 účastníkov, z ktorých 4 pochádzali z mesta Novo Mesto (Slovinsko), 3 z mesta Zvolen (Slovensko), 1 z mesta Vasteras (Švédsko), 4 z mesta Erd (Maďarsko), 1 z mesta Skopje (Macedónsko), 1 z mesta Brusel (Belgicko), 2 z mesta Santa Lucia (Malta), 1 z mesta Reggio Emilia (Taliansko), 2 z mesta Štokholm (Švédsko), 2 z mesta Praha (Česká republika), 1 z mesta Belehrad (Srbsko) , 53 z mesta Záhreb (Chorvátsko).

Miesto/dátum:: Akcia sa uskutočnila v Záhrebe (Chorvátsko) od 03/02/2019 do 04/02/2019.

Stručný popis: Partneri a mladí ľudia sa zišli v skupinách a debatovali o EÚ, jej poslaní a hodnotách. V rámci podujatia sa konala konferencia, kde sa účastníci naučili podľa skúseností chorvátskych partnerov o medzikultúrnych kompetenciách. Boli zdieľané výsledky súťaže EU2ME aj ďalších lokálnych aktivít a víťazmi súťaže boli ocenení.

Fotografie z chorvátskych udalostí:

     

Akcia 3 – lokálne aktivity v Slovinsku     

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 86 účastníkov, z ktorých 86 pochádza z mesta Ivancna Gorica (Slovinsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Ivancna Gorica (Slovinsko) dňa 06/03/2019.

Stručný popis: Účastníci sa zúčastnili prednášok a pracovali na téme politík EÚ a ako ovplyvňujú každodenný život ľudí. Vybraní účastníci v TED prezentáciách prezentovali svoje skúsenosti a príbehy o tom, ako EÚ ovplyvnila ich životy.

Akcia 4 – medzinárodná udalosť v Slovinsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 63 účastníkov, z ktorých 2 pochádza z mesta Novo Mesto (Slovinsko), 2 z mesta Zvolen (Slovensko), 1 z mesta Vasteras (Švédsko), 2 z mesta Erd (Maďarsko), 1 z mesta Brusel (Belgicko), 2 z mesta Reggio Emilia (Taliansko), 2 z mesta Štokholm (Švédsko), 2 z mesta Praha (Česká republika), 1 z mesta Paríž (Francúzsko), 1 z mesta Aarhus (Dánsko), 3 z mesta Záhreb (Chorvátsko), 44 z mesta Ivancna Gorica (Slovinsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Ivancna Gorica (Slovinsko) od 15/03/2019 do 16/03/2019.

Stručný popis: S účastníkmi boli zdieľané výsledky lokálnych aktivít a oni potom ďalej diskutovali o kľúčových politikách, ktorými sa EÚ zaoberá, využívali pritom metódy focus groups a world café. Bol pripravený aj program „EÚ market, kde bola EÚ a jej politiky bližšie predstavené širšej verejnosti.

Fotografie zo slovinských udalostí:

Akcia 5 – lokálne aktivity na Slovensku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 205 účastníkov, z ktorých 205 pochádza z Banskobystrického regiónu.

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v Banskobystrickom regióne pod názvom Týždeň občianskej participácie od 01/04/2019 do 10/04/2019.

Stručný popis: V rámci Týždňa občianskej participácie bola zorganizovaná výtvarná súťaž, ďalej diskusie, workshopy, premietania filmov a ďalšie, aby programy pomohli identifikovať hlavné výzvy EÚ a debatovať o možných budúcich scenároch.

Akcia 6 – medzinárodná udalosť na Slovensku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 84 účastníkov, z ktorých 2 pochádza z mesta Novo Mesto (Slovinsko), 3 z mesta Erd (Maďarsko), 1 z mesta Vicenza (Taliansko), 2 z mesta Štokholm (Švédsko), 2 z mesta Praha (Česká republika, 1 z mesta Paríž (Francúzsko), 2 z mesta Aarhus (Dánsko), 4 z mesta Záhreb (Chorvátsko), 1 z mesta Ivancna Gorica (Slovinsko), 2 z mesta Penne (Taliansko), 2 z mesta Gdaňsk (Poľsko), 61 z mesta Zvolen (Slovensko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Zvolen (Slovensko) od 11/04/2019 do 12/04/2019.

Stručný popis: Skupiny reprezentujúci miestnych samospráv, organizácie občianskej spoločnosti a mladí ľudia najskôr debatovali o niekoľkých významných výzvach EÚ, tiež hrali hru, kde hodnotili stratégie, ktorými by sa výzvy EÚ dali vyriešiť a ktoré boli navrhnuté účastníkmi v lokálnych aktivitách. Boli predstavené výsledky lokálnych aktivít, ocenené najlepšie výtvarné diela a bola zorganizovaná konferencia.

Fotografie zo slovenských udalostí:

      

Akcia 7 – lokálne aktivity v Českej republike

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 115 účastníkov, z ktorých 115 pochádza z mesta Praha.

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Praha (Česká republika) od 18/03/2019 do 03/05/2019.

Stručný popis: Uskutočnili sa workshopy a diskusie. V rámci prípravy na tieto debaty študenti zisťovali informácie z rôznych online a tlačených zdrojov a analyzovali ich, tiež sa ako novinári pýtali ľudí vo svojom okolí, aby prenikli hlbšie do témy a zíkali spätnú väzbu. Zúčastnili sa niekoľkých debát na kontroverzné témy.

Akcia 8 – medzinárodná udalosť v Českej republike

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 77 účastníkov, z ktorých 2 pochádza z mesta Novo Mesto (Slovinsko), 2 z mesta Zvolen (Slovensko), 2 z mesta Erd (Maďarsko), 1 z mesta Santa Lucia (Malta), 3 z mesta Reggio Emilia (Taliansko ), 2 z mesta Štokholm (Švédsko), 1 z mesta Paríž (Francúzsko), 2 z mesta Aarhus (Dánsko), 2 z mesta Záhreb (Chorvátsko), 2 z mesta Ivancna Gorica (Slovinsko), 2 z mesta Penne (Taliansko) , 2 z mesta Gdaňsk (Poľsko), 3 z mesta Vicenza (Taliansko), 51 z mesta Praha (Česká republika).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Praha (Česká republika) od 20/05/2019 do 21/05/2019.

Stručný popis: Boli predstavené výsledky predchádzajúcich lokálnych aktivít. Účastníci v tzv. Talk show prezentovali predvolebné scenáre, predvolebné preferencie a euroskeptickú propagandu v ich krajinách. Účastníci hlbšie pracovali s témou európskych volieb a euroskepticizmu.

Fotografie z českých udalostí:

   

Akcia 9 – lokálne aktivity v Maďarsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 20 účastníkov, z ktorých 20 pochádza z Erd (Maďarsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Erd (Maďarsko) dňa 29/04/2019.

Stručný popis: Účastníci boli oboznámení s tým, ako funguje Európsky parlament, aká je jeho agenda a politické strany. Bola prediskutované témy demokratického deficitu, parlamentu EÚ a jeho politických strán. Účastníci boli rozdelení do skupín, v ktorých hrali role rôznych politických strán a debatovali o aktuálnych témach EÚ.

Akcia 10 – medzinárodná udalosť v Maďarsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 41 účastníkov, z ktorých 1 pochádza z mesta Brusel (Belgicko), 4 z mesta Santa Lucia (Malta), 1 z mesta Reggio Emilia (Taliansko), 2 z mesta Praha (Česká republika), 2 z mesta Aarhus (Dánsko ), 2 z mesta Záhreb (Chorvátsko), 2 z mesta Penne (Taliansko), 2 z mesta Gdaňsk (Poľsko), 3 z mesta Vicenza (Taliansko), 23 z mesta Erd (Maďarsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Erd (Maďarsko) od 11/06/2019 do 12/06/2019.

Stručný popis: Uskutočnila sa konferencia, ktorá viac informovala o EÚ a Európskom Parlamente. Partneri a ďalší účastníci sa zúčastnili programu, kde simulovali rolu europoslancov. V skupinách podľa rôznych komisií vytvárali návrhy, neskôr ich prezentovali a hlasovali o nich.

Fotografie z maďarských udalostí:

      

Akcia 11 – lokálne aktivity v Poľsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 144 účastníkov, z ktorých 144 pochádza z mesta Gdansk (Poľsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Gdansk (Poľsko) od 24/04/2019 do 28/05/2019.

Stručný popis: Bola vyhlásená výzva na kampane propagujúce väčšie politické zapojenie v záležitostiach EÚ aj vyššiu občiansku angažovanosť medzi mládežou a na túto výzvu reagovali skupiny mladých a vytvárali kampane. Vymysleli slogany, plagáty a videá. Najlepšie kampane boli prezentované na sociálnych sieťach Asociácie a verejne vystavené. Uskutočnil sa pochod.

Akcia 12 – medzinárodná udalosť v Poľsku

Účasť: Akcia umožnila stretnutie 75 účastníkov, z ktorých 2 pochádza z mesta Novo Mesto (Slovinsko), 4 z mesta Zvolen (Slovensko), 2 z mesta Erd (Maďarsko), 1 z mesta Santa Lucia (Malta), 2 z mesta Reggio Emilia (Taliansko ), 2 z mesta Praha (Česká republika), 1 z mesta Paríž (Francúzsko), 2 z mesta Aarhus (Dánsko), 2 z mesta Záhreb (Chorvátsko), 2 z mesta Ivancna Gorica (Slovinsko), 3 z mesta Vicenza (Taliansko ), 52 z mesta Gdaňsk (Poľsko).

Miesto/dátum: Akcia sa uskutočnila v meste Gdaňsk (Poľsko) od 08/07/2019 do 09/07/2019.

Stručný popis: Boli prezentované výsledky lokálnych aktivít, najlepšie kampane mladých boli ocenené. Partneri zhodnotili výsledky projektu, vymenili si príklady dobrej praxe z aktivít implementovaných na lokálnej úrovni, ktorými sa snažili podporovať zapojenie a záujem mladých o EÚ. Boli preskúmané možnosti ďalšej spolupráce.

Fotografie z poľských udalostí:

   

Viac o projektu se môžete dočítať na webovej stránke Crossoveru na stránkách jedného z partnerov – organizácie ALDA.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

VÝSTUPY PROJEKTU

CKO Aktivity projektu zahŕňajú

  • účasť dvoch CKO expertov na 5 medzinárodných eventoch projektu v Českej republike, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a Poľsku;
  • realizácia lokálnych aktivít „Týždeň občianskej participácie“ propagujúc účasť v eurovoľbách v 2019;
  • organizovanie medzinárodného eventu za účasti všetkých projektových partnerov;
  • diseminácia projektových výstupov;
  • hodnotenie dosahu realizovaných aktivít po eurovoľbách v roku 2019.

S FINANČNOU PODPOROU: