Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Equality League

POPIS PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu je boj proti diskriminácii utláčaných komunít so zameraním na Rómov, LGBTI ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím zlúčením úsilia rôznych komunít a organizácií do spoločnej viacrozmernej akcie pod patronátom novovzniknutej siete – Equality League. CKO v tomto projekte figuruje ako zahraničný partner, ktorého hlavná úloha spočíva v supervízii projektu a organizovaní dvoch študijných návštev na Slovensku a v Bulharsku.

TRVANIE PROJEKTU

2018 – 2020

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • supervízia procesu tvorenia koalície Equality League v Bulharsku
  • zahraničná návšteva partnerských organizácií v Bulharsku
  • organizácia študijnej návštevy na Slovensku pre partnerov projektu

S FINANČNOU PODPOROU: