Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Občianske centrum OKO 2019

POPIS PROJEKTU

Aj v roku 2019 sa dostalo finančnej podpory OC OKO priamo z rozpočtu Mesta Zvolen.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

ÚČEL DOTÁCIE

Účel dotácie zahŕňa:

  • organizačno-technické zabezpečenie centra
  • finančný manažment a účtovníctvo centra
  • realizácia vlastných aktivít
  • PR a ďalšie diseminačné aktivity

S FINANČNOU PODPOROU: