Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Občianske centrum OKO

POPIS PROJEKTU

Naše OKO sa už od roku 2015 teší každoročnej dotácii z rozpočtu Mesta Zvolen, ktorá tvorí približne 60% – 70% celkového rozpočtu pre naše občianske centrum. Dotácia pomáha celkovej koordinácii centra a taktiež organizácii veľkých podujatí OKO, ako Maráton ženskej duše, Jóga maratón, Burzy oblečenia, zbierky, tématické podujatia, detské eventy a veľa iných.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2015 – 31. 12. 2020

ÚČEL DOTÁCIE

Účel dotácie zahŕňa:

  • organizačno-technické zabezpečenie centra
  • finančný manažment a účtovníctvo centra
  • realizácia vlastných aktivít
  • PR a ďalšie diseminačné aktivity

S FINANČNOU PODPOROU: