Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Miesto pre aktívnych občanov

POPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky a zaktivizovať procesy, ktoré umožnia otvoriť a udržať chod dvom občianskym centrám v mestách Nowy Sącz a Chrzanów. CKO je prizvané ako partner a experti a expertky z organizácie budú konzultovať projekt po celú dobu jeho implementácie. Ako jeden z príkladov dobrej praxe pre tento projekt bolo totižto zvolené naše občianske centrum OKO, ktoré v spolupráci s Mestom Zvolen CKO koordinuje od roku 2014.

TRVANIE PROJEKTU

01. 07. 2018 – 30. 06. 2021

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • spoluvytváranie analýzy funkčnosti občianskych centier
  • mentorovanie procesu vytvárania komunít
  • supervízia procesu koordinácie aktívnych skupín občianskych centier
  • hodnotenie projektu

S FINANČNOU PODPOROU: