Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Program profesionálnej výmeny

POPIS PROJEKTU

Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny, ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru.

Od roku 2012 sa nám doteraz podarilo vyslať takmer cez 45 delegátov a delegátok zo Slovenska na 6 týždňovú výmenu a stáž so zameraním na komunitné organizovanie. V rámci výmeny na Slovensko prišlo cez 13 delegácií amerických mentorov a mentoriek, s cieľom poskytovať poradenstvo a vzdelávať v oblasti komunitného organizovania. Každá z nich strávila spolu od jedného do troch týždňov v rámci partnerských krajín strednej a východnej Európy.

Program profesionálne výmeny otvára výzvu na zapojenie sa pravidelne dvakrát do roka, vo februári a v septembri, pričom v každej delegácii vyberá spomedzi uchádzačov od 2 – 4 účastníkov a účastníčky.

TRVANIE PROJEKTU

2012 – 2022

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • vyslanie 4 – 8 delegátov a delegátiek do USA v dvoch delegáciách (jar a jeseň)
  • prijatie mentorov a mentoriek z USA minimálne dvakrát do roka
  • podpora lokálnych aktivít úspešných slovenských účastníkov a účastníčiek programu
  • organizovanie alumni aktivít na národnej úrovni
  • spoluorganizovanie medzinárodnej alumni REUNION raz do roka

S FINANČNOU PODPOROU: