Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku

POPIS PROJEKTU

Projekt s názvom Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku, podporený v rámci Grantov EHP, Nórskych Grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na podporu potrebnej komunitnej organizátorskej práce v 6 rómskych komunitách (Slovenská Ľupča, Skalica, Banská Bystrica – Cementárenská, Banská Bystrica – Hrb, Banská Štiavnica – Šobov a Banská Štiavnica – Povrazník), v ktorých CKO pôsobí už 2-5 rokov, a prepája ju aj s ďalšími komunitnými prístupmi, ako sú komunitný rozvoj, advokácia, verejné kampane a vzdelávanie. Pretože aj keď problémy rómskej komunity môžu vyzerať koherentne, riešenia môžu byť veľmi komplikované a týkať sa mnohých rôznych oblastí. Cieľom pri práci so zraniteľnými rómskymi komunitami by nemalo byť len pomáhať im, ale aj posilniť ich postavenie, spojiť ich, dať im pocit, že sú potrební a sú ľuďmi, budovať dôveru a vzťahy a dať všetkým pocit, že na každom človeku záleží. To sa dá dosiahnuť len prostredníctvom viacerých prístupov a zároveň ich spájaním. Pretože len systematické a jedinečné riešenia šité na mieru môžu byť účinné.

TRVANIE PROJEKTU A ALOKÁCIA

2022 – 2023 (24 mesiacov)/142 348 eur

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú:

  • Komunitné organizovanie (priama práca a posilnenie postavenia 6 rómskych komunít – približne 1 000 Rómov
  • Advokačné aktivity (rozširovanie miestnych problémov, zhromažďovanie údajov a zverejňovanie výsledkov, odporúčaní a politických dokumentov)
  • Verejné kampane (aktivity zamerané na šírenie informácií, ako sú videá, podcasty a diskusie, ktoré priťahujú širokú verejnosť k týmto témam)
  • Komunitný rozvoj (väčšinou zameraný na premosťovanie Rómov a väčšinového obyvateľstva prostredníctvom rôznych aktivít)
  • Vzdelávanie (práca na zručnostiach v rámci komunít a tiež smerom k vonkajšiemu prostrediu)
  • Hodnotenie.

S FINANČNOU PODPOROU:

Projekt Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku získal grant a taktiež je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“